Trường Mẫu Giáo Hương Sen Tuyển Sinh Năm Học 2017 - 2018

Trường Mẫu Giáo Hương Sen Tuyển Sinh Năm Học 2017 - 2018

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 24/7/2017

2. Quy định về hồ sơ học sinh:

- Đơn xin nhập học 

- Bản sao giấy khai sinh

- Bản photo sổ hộ khẩu.